Вислови видатних людей про здоров’я та здоровий спосіб життя

Людство  з  давніх-давен  усвідомило  ціну  здоров’я,  присвячуючи  цій темі мудрі  думки,  які  слугують  засобом  передачі  знань  і  досвіду старшого  покоління молодшому. З  розумінням  цінності  здоров’я  і руйнівних  наслідків  хвороб випливає думка про необхідність дбайливого ставлення до власного здоров’я. 

Багато  висловів  дійшло  до  нашого  покоління  від  древніх  лікарі філософів, вчених,  дослідників,  письменників,  в  яких стверджується  верховенство здоров’я над  усім  іншим  у  житті. Вони  не  тільки  констатують  факти,  а рекомендують  або відкидають, застерігають  або  повчають,  схвалюють  або засуджують.

•    Найбільше багатство – здоров’я.
Народна мудрість
•    Вмирає лише кволе і слабке, здорове і сильне завжди виходить переможцем.
Ч.Дарвін
•    Нічого люди не бажають більше зберегти і нічого, між тим, менше не бережуть, ніж своє власне життя.
Ж.Лабрюйєр
•    Для людини здоров’я є найбільше благо.
Еліхарм
•    Немає приємності і чудової мудрості, якщо у кого-небудь немає міцного здоров’я.
Симонід Кеосский
•    Без здоров’я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде, і сила в’яне, і багатство без користі, і слово без сили.
Герофіл
•    Здоров’я не цінують, поки не приходить хвороба.
Т.Фуллер
•    Всі ми, коли здорові, легко даємо хороші поради.
Публій Теренцій
•    Здоров’я – це коли кожний день – кращий.
Ф.Адамс
•    Немає друга, подібного здоров’ю, немає ворога, подіб-ного хворобі.
Староіндійське висловлювання
•    Найцінніший плід здоров’я – можливість отримувати задоволення.
М.Монтень
•    Здоровому і нездорове здорово, а нездоровому і здоро-в’я нездорово.
Народна мудрість
•    Якщо людина сама стежить за своїм здоров’ям, то важ-ко знайти лікаря, який знав би краще корисне для її здоров’я, ніж вона сама.
Сократ
•    Здоров’я – мудрих гонорар.
П.Беранже
•    Умовою щастя є здоров’я.
Л.М.Толстой
•    Є тисяча хвороб, але тільки одне здоров’я.
Л.Берне
•    Будь здоровий, як вода, а багатий, як земля.
Побажання
•    Болить бік, дев’ятий рік, та й досі до болю не привик.
Народна мудрість
•    В кого болять кості, тому не йти в гості.
Народна мудрість
•    Де болить, там і торкаєш кожну мить.
Народна мудрість
•    Що в кого болить, про те і говорить.
Народна мудрість
•    Найкращий лікар – природа, хоча б тому, що виліковує три четвертини усіх хвороб...
В.Шербюльс
•    Природа – лікар хвороби.
Гіппократ
•    Природа – вічний зразок мистецтва, а найбільший і найшляхетніший предмет у природі – людина.
В.Г.Бєлінський
•    Природа – це книга, яку необхідно прочитати і пра-вильно зрозуміти...
М.Налбандян
•    В травах прихована велика сила.
Народна мудрість
•    Якщо подивитись навколо поглядом лікаря, який шукає ліки, то можна сказати, що ми живемо в світі ліків, бо немає в природі речовини, яку б не можна було б використати для лікування.
Давньобуддійська заповідь
•    Ні насиченість, ні голод і ніщо інше не добре, якщо переступити міру природи.
Гіппократ
•    Успадковуються також і результати пристосувань.
Ф.Енгельс
•    Так, погано мені, але ж це не причина, щоб спричиняти страждання іншим.
Есхіл
•    Лікує хвороби лікар, але виліковує природа.
Гіппократ
•    Якщо в тебе все в нормі зі шлунком, грудьми, ногами, жодні царські скарби не зможуть нічого додати.
Горацій
•    Розвиток кожного... залежить не лише від стійкого генотипу, але також від нескінченного розмаїття умов довкілля.
М.Кольцов
•    Найміцніший організм ламається, зношується і стом-люється, коли він занадто розкішно користується дара-ми природи.
Д.І.Писарєв
•    Більша частина наших хвороб – це справа наших рук, ми могли б їх майже всіх уникнути, якби зберегли спо-сіб життя простим, одноманітним і усамітненим, визначеним нам природою.
Ж.Ж.Руссо
•    Людина вищий продукт земної природи. Людина – найскладніша і найтонша система. Але для того, щоб насолоджуватись скарбами природи, людина повинна бути здоровою, сильною і розумною.
І.П.Павлов
•    Не варто особливо втішатися нашими перемогами над природою, оскільки кожна з таких перемог має, правда, в першу чергу ті наслідки, на які ми розраховували, але в другу і третю чергу зовсім інші, непередбачені на-слідки, які дуже часто знищують значення перших.
Ф.Енгельс
•    Природа вміє невеликими засобами досягти великих ефектів.
•    З допомогою фізичних вправ і стриманості більшість людей може обійтись без медицини.
Дж.Аддісон
•    Люди, від природи немічні тілом, завдяки вправам стають міцніші силачів.
Сократ
•    Тренуй тіло як належить.
Клеобул
•    Як суконщики  чистять тканину, вибиваючи її від пилу, так гімнастика очищає організм.
Гіппократ
•    Не дурницю робили греки, що цікавились так гаряче корисними для здоров’я фізичними розвагами. Їхні Олімпійські ігри були видовищем розумнішим і кращим наших цирків.
М.Г.Чернишевський
•    Не можна перетворювати спорт зі способу фізичного виховання дітей у спосіб боротьби за особистий успіх, не можна ділити дітей на здібних і нездар до спорту, не можна розпалювати нездоровий потяг навколо бороть-би за гідність школи.
В.А.Сухомлинський
•    Спорт – це фізкультура, доведена до абсурду.
Л.Краткий
•    Рухайся більше – проживеш довше.
Народна мудрість
•    Спорт формує культуру оптимізму, культуру бадьорості.
А.В.Луначарський
•    Кожна людина – будівник храму, що називається його тілом.
Г.Торо
•    Здорове тіло – продукт здорового глузду.
Г.Шоу
•    Без фізичної праці не буває здорового тіла, не буває й розумних думок у голові.
Л.М.Толстой
•    Людина, яка перестала займатись фізичними вправами, часто чахне тому, що сила її органів послаблюється внаслідок відмови від руху.
Авіценна
•    Гімнастика є цілющою частиною медицини.
Платон
•    Ніщо так не виснажує і не руйнує людину, як тривала фізична бездіяльність.
Арістотель
•    Щоб зберегти бадьорість духу, потрібно підтримувати бадьорість тіла.
Л.Вовенарг
•    Потрібно обов’язково бадьорити себе фізично, щоб бути здоровим морально.
Л.М.Толстой
•    Дай роботу тілу – відпочине голова.
Народна мудрість
•    Не визнавати медиків можуть і люди освічені, запере-чувати медицину можуть лише неуки.
П.Буаст
•    Медицина по істині є найшляхетніша з усіх мистецтв.
Гіппократ
•    Життя коротке, шлях мистецтва довгий, зручний випа-док швидко проходить, судження точне, досвід нечес-ний. Тому не тільки лікар повинен використовувати у справі все те що необхідне, а і хворий, і оточуючі, і всі внутрішні обставини повинні допомагати лікарю у його роботі.
Гіппократ
•    Протилежне виліковується протилежним.
Гіппократ
•    Чого не лікують ліки, виліковує залізо; чого не лікує за-лізо, лікує вогонь; чого не лікує вогонь, те слід  вважа-ти невиліковним.
Гіппократ
•    Добросовісний лікар перш ніж призначити хворому ліки, повинен визначити не тільки його хворобу, а і звички в здоровому стані.
Ціцерон
•    Лікар не що інше, як спокій для душі.
Петровій
•    Немає мистецтва кориснішого медицини.
Пліній Старший
•    Народ прагне ліків.
Апулей
 •    Розтирання є... лікувальний засіб, яким не варто нехту-вати.
Ж.Ж.Руссо
•    Тренування холодом – річ корисна. Методи загарту-вання прості.
М.Амосов
•    Головні медикаменти – це чисте повітря, холодна вода, пилка і сокира.
В.Д.Полєнов
•    Перший обов’язок того, хто хоче бути здоровим, – очистити навколо себе повітря.
Р.Роллан