Право на заняття народною медициною (цілительством)

З А К О Н   У К Р А Ї Н И "Про внесення змін до деяких законодавчих  актів України щодо удосконалення  застосування методів профілактики, 
діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів і заняття народною медициною (цілительством)
(1033-Vчинний, поточна редакція — Прийняття від 17.05.2007)
Стаття 74-1. Право на заняття народною медициною (цілительством) 
Народна медицина (цілительство) - методи оздоровлення, профілактики, діагностики і лікування, що ґрунтуються на досвіді
багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребують державної реєстрації.
Право на заняття народною медициною (цілительством) мають особи, які отримали спеціальний дозвіл на заняття народною
медициною (цілительством), виданий Міністерством охорони здоров'я України або уповноваженим ним органом.
Кваліфікаційні вимоги до осіб, які займаються народною медициною (цілительством), порядок заняття народною медициною
(цілительством), порядок видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) встановлюються
Міністерством охорони здоров'я України.
Спеціальний дозвіл на заняття народною медициною (цілительством) може бути анульований за рішенням органу, що його
видав, або за рішенням суду.
Забороняється проведення цілительства на масову аудиторію, у тому числі з використанням засобів масової інформації.
Заняття народною медициною (цілительством) з порушенням встановлених законодавством вимог тягне за собою відповідальність
згідно із законом".